Kata Szabo

Instagram: https://www.instagram.com/katakepek/

Email: szkatasz@gmail.com

Tel: +36 30 2775239

Vas megyéből származom, Budapesten élek, közgazdász és HR-munkajogi tanácsadói munkám mellett a képzőművészet iránti érdeklődés átszőtte - és ez ma is így van - az életem, de sokáig csak a csodálat és az elmélyült gondolatok világában, mint megérintett voltam jelen, nem mint alkotó.

Az életem során sokszor háttérbe szorult a festés, mert mindig volt valami, ami elterelte róla a figyelmemet, ez csupán átmeneti volt szerencsére, nem végleges. Az utóbbi években végre több időm jutott rá és minden eddiginél nagyobb lendülettel és inspirációval telve alkotok, mert érzem, hogy érdemes kibontakoztatnom, és bemutatni, ami még bennem rejlik e téren, remélve mások örömére is.

Az alkotások nagyrésze olaj, akril, a többi akvarell, pasztell, szén, illetve vegyes technikával készült. Szívesen kísérletezek különféle vegyes technikákkal.

A művészet szabad, minek alapja a szabadság, amit többnyire csendes és magányos tevékenységként élünk meg, de azzal, hogy érezzük és figyeljük a körülöttünk zajló világot, senkit nem zárunk ki a miénkből, hisz alkotásainkban mindez fellelhető üzenet.

Képeimben kivetülnek a gondolatok, érzések, öröm, bánat, félelem, melyek többségében abstract formában nyilvánulnak meg.

Szeretem ezt a kifejező mondást: "Az, hogy én ki vagyok, attól függ, hogy te minek akarsz látni engem" D.M.

Aktívan használom az online felületet, számtalan magyar és külföldi képzőművész csoport tagja vagyok, ahol megosztom az alkotásaimat.

Tagság:
MANK Szentendre  

Belvárosi Művészeti Egyesület Budapest /Művész Klub/

Művészetbarátok Egyesülete Budapest

Fészek Művészklub Budapest  

 Kiállítások:

Budapesti Művelődési Központ Galéria 2020. január - februrár.  /35. Vizuális művészeti hónap/

Budapest Belvárosi Művész Klub virtuális kiállítás 2021. /február, március, április, augusztus/

Budapest Belvárosi Művész Klub Parisi Udvar Galéria 2021. április 

Budapest Belvárosi Művész Klub szervezésében Budapest D39 Kultúrtér 2021. február, 2021. szeptember

Budapesti Művelődési Központ Galéria 2022. februrár. /37. Vizuális művészeti hónap/
 
Budapest Belvárosi Művész Klub szervezésében Budapest D39 Kultúrtér 2022. február 23- március 16.

MANK Galéria Szentendre "Velünk élő Petőfi " pályázat nyertes alkotóinak kiállítása 2022. március 16 - április 23.
 
Budapest Belvárosi Művész Klub Parisi Udvar Galéria 2022. április.13 - május.02.

Rippl - Rónai fesztivál Kaposvár 2022. május 26-tól 29-ig " A velünk élő Petőfi " pályázat nyertes alkotók kiállítása

Művészetek Völgye Kapolcs 2022. július 22-től 31-ig " A velünk élő Petőfi " pályázat nyertes alkotók kiállítása

 Díjak:

2022: Budapest Művelődési Központ "37. Vizuális Művészeti Hónap - festészet" című pályázat, díjazott alkotó

I come from Vas County, I live in Budapest, and in addition to my work as an economist and HR labor law consultant, my interest in the fine arts has permeated - and still does - my life, but for a long time I was present in the world of admiration and deep thoughts, not as a creator. 
Painting has been pushed into the background many times in my life because there was always something much "more important" that distracted me from it, it was only temporary, thankfully, not permanent. In recent years, I have finally had more time for it and I am creating with more momentum and inspiration than ever before because I feel it is worthwhile to unfold and present what still lies within me in this field, hoping for the joy of others as well.
Most of the works were made with oil, acrylic, the rest with watercolor, pastel, charcoal and mixed techniques. I like to experiment with different mixed techniques.
Art is free, which is based on freedom, which we experience as a mostly quiet and lonely activity, but by feeling and watching the world around us, we do not exclude anyone from ours, because in our works it is all a message.
My images project thoughts, feelings, joy, sorrow, fear, most of which are manifested in abstract form.
I love this expressive saying, "Who I am depends on why you want to see me" D.M.
I actively use the online interface, I am a member of numerous Hungarian and foreign artist groups, where I share my works.
Membership:
MANK Szentendre  
Downtown Artists Association Budapest / Artists Club /

Association of Friends of Art Budapest

Fészek Artists' Club Budapest

 Exhibitions:

Budapest Cultural Center Gallery 2020. January - February. /35. Visual Arts Month/

Budapest Downtown Artists' Club virtual exhibitions 2021 /February, March, April, August/

Budapest Downtown Artist Club Paris Courtyard Gallery 2021. April 

Organized by Budapest Downtown Artists Club Budapest D39 Cultural Space 2021. February, 2021. September

Budapest Cultural Center Gallery 2022. February. /37. Visual Arts Month/

Organized by the Budapest Downtown Artists Club Budapest D39 Cultural Space February 23, March 16, 2022

Exhibition of the winners of the MANK Gallery Szentendre "Petőfi living with us" competition March 16 - April 23, 2022

Downtown Artist Club Paris Courtyard Gallery April 13, 2022 - May 02
 
Rippl - Rónai festival Kaposvár Exhibition of the winners of the "Petőfi living with us" competition from May 26 to 29, 2022

Valley of Arts Kapolcs Exhibition of the winners of the "Petőfi living with us" competition from July 22 to 31, 2022

 Fees: 

2022: Budapest Cultural Center "37th Month of Visual Arts - painting" competition, award-winning artist