Kata Szabo

Instagram: https://www.instagram.com/katakepek/

Email: szkatasz@gmail.com

Tel: +36 30 2775239

Vas megyéből származom, Budapesten élek, közgazdász és HR-munkajogi tanácsadói munkám mellett a képzőművészet iránti érdeklődés átszőtte - és ez ma is így van - az életem, de sokáig csak a csodálat és az elmélyült gondolatok világában, mint megérintett voltam jelen, nem mint alkotó.

Az életem során sokszor háttérbe szorult a festés, mert mindig volt valami sokkal "fontosabb", ami elterelte róla a figyelmemet, ez csupán átmeneti volt szerencsére, nem végleges. Az utóbbi években végre több időm jutott rá és minden eddiginél nagyobb lendülettel és inspirációval telve alkotok, mert érzem, hogy érdemes kibontakoztatnom, és bemutatni, ami még bennem rejlik e téren, remélve mások örömére is.

Az alkotások nagyrésze olaj, akril, a többi akvarell, pasztell, szén, illetve vegyes technikával készült. Szívesen kísérletezek különféle vegyes technikákkal.

A művészet szabad, minek alapja a szabadság, amit többnyire csendes és magányos tevékenységként élünk meg, de azzal, hogy érezzük és figyeljük a körülöttünk zajló világot, senkit nem zárunk ki a miénkből, hisz alkotásainkban mindez fellelhető üzenet.

Képeimben kivetülnek a gondolatok, érzések, öröm, bánat, félelem, melyek többségében abstract formában nyilvánulnak meg.

Szeretem ezt a kifejező mondást: "Az, hogy én ki vagyok, attól függ, hogy te minek akarsz látni engem" D.M.

Aktívan használom az online felületet, számtalan magyar és külföldi képzőművész csoport tagja vagyok, ahol megosztom az alkotásaimat.

Tagja vagyok a Budapesti Belvárosi Művész Klubnak, melynek szervezésében több online és csoportos kiállításon vettem részt Budapesten, továbbá volt csoportos kiállításom a Budapesti Művelődési Központ Galériában is.☺ 

Mottóm: A művészet nem önmagától fejlődik; az emberek gondolatai változnak, s velük változik kifejezésük módja is. (Pablo Picasso) 
 Kiállítások:
Budapesti Művelődési Központ Galéria 2020. január 23-tól 2020. februrár. 25-ig /35. Vizuális művészeti hónap/
Budapest Belvárosi Művész Klub virtuális kiállítás 2021. február 16-tól
Budapest Belvárosi Művész Klub szervezésében Budapest D39 Kultúrtér 2021. február 24-től 2021.március 08- ig
Budapest Belvárosi Művész Klub virtuális kiállítás 2021. március 22-től.
Budapest Tavaszi Tárlat Belvárosi Művész Klub Parisi Udvar Galéria 2021. április 11.
Budapest Belvárosi Művész Klub szervezésében Budapest D39 Kultúrtér 2021. szeptember 22-től 2021. október 06- ig.

I come from Vas County, I live in Budapest, and in addition to my work as an economist and HR labor law consultant, my interest in the fine arts has permeated - and still does - my life, but for a long time I was present in the world of admiration and deep thoughts, not as a creator. 
Painting has been pushed into the background many times in my life because there was always something much "more important" that distracted me from it, it was only temporary, thankfully, not permanent. In recent years, I have finally had more time for it and I am creating with more momentum and inspiration than ever before because I feel it is worthwhile to unfold and present what still lies within me in this field, hoping for the joy of others as well.
Most of the works were made with oil, acrylic, the rest with watercolor, pastel, charcoal and mixed techniques. I like to experiment with different mixed techniques.
Art is free, which is based on freedom, which we experience as a mostly quiet and lonely activity, but by feeling and watching the world around us, we do not exclude anyone from ours, because in our works it is all a message.
My images project thoughts, feelings, joy, sorrow, fear, most of which are manifested in abstract form.
I love this expressive saying, "Who I am depends on why you want to see me" D.M.
I actively use the online interface, I am a member of numerous Hungarian and foreign artist groups, where I share my works.
I am a member of the Budapest Downtown Artists Club, in the organization of which I participated in several online and group exhibitions in Budapest, and I also had a group exhibition in the Gallery of the Budapest Cultural Center☺  

My motto: Art does not evolve by itself; people's thoughts change, and with them, the way they express them. (Pablo Picasso)
 Exhibitions:
Budapest Cultural Center Gallery from January 23, 2020 to February 2020. Until 25/ 35. Visual Arts Month / Budapest Downtown Artists' Club virtual exhibition from February 16, 2021
Organized by Budapest Downtown Artists Club Budapest D39 Cultural Space from February 24, 2021 to March 08, 2021.
Budapest Downtown Artists' Club virtual exhibition from March 22, 2021
Spring Exhibition Downtown Artist Club Budapest Paris Courtyard Gallery April 11, 2021
Organized by Budapest Downtown Artists Club Budapest D39 Cultural Space from September 22, 2021 to October 06, 2021