Kata Szabo

Instagram: https://www.instagram.com/katakepek/

Email: szkatasz@gmail.com

Tel: +36 30 2775239

Vas megyéből származom, Budapesten élek, közgazdász és HR-munkajogi tanácsadói munkám mellett a képzőművészet iránti érdeklődés átszőtte - és ez ma is így van - az életem, de sokáig csak a csodálat és az elmélyült gondolatok világában, mint megérintett voltam jelen, nem mint alkotó.

A képeimben a gondolatok, érzések, emlékek, történetek többségében abstract formában nyilvánulnak meg, célom, hogy erős hatást gyakoroljak az emberekre. Újabb inspiráció hatására - melyet Székács Zoltán festőművész kurzusain volt lehetőségem megismerni - egy újabb technikát, szemléletet tanulva elkezdtem egy különleges vegyes technikát alkalmazni. Varázslatos a véletlenszerűség során kialakult felület, ami később további gondolatokat ébreszthet bennem, nagyon izgalmas technika. Továbbra nagy szerelem azonban az olaj, így az is marad a palettámon, ennek megerősítésére Erdős Beáta restaurátor és festőművész óráin vettem részt, aki tanácsaival sokat segített a fejlődésemben.

A művészet szabad, alapja számomra a végtelen nagy szabadság, amit többnyire csendes és magányos tevékenységként élünk meg, azzal viszont, ahogy érezzük és figyeljük a körülöttünk zajló világot, senkit nem zárunk ki a miénkből, hisz alkotásainkban mindez fellelhető üzenetként jelenik meg.

Fontosnak tartom, hogy a jövendő generációk is megismerjék a kortárs festészetet. Törekszem arra, hogy a személyes élményanyagom kompozíciókban, anyagokhoz való kapcsolatokban dolgozzam fel, hogy így tudjanak kapcsolódni a képekhez az érdeklődők.

Az központi kérdés, hogy magamból, a környezetemből merítsek, hisz a kép csak úgy lesz őszinte, hiteles, és hogy mindenkire vonatkoztatható igazságokat fogalmazzak meg, jelenítsek meg a vásznon.

Van egy kifejező mondás: "Az, hogy én ki vagyok, attól függ, hogy te minek akarsz látni". D.M.

Művészeti Egyesületek tagjaként csoportos kiállításokon jelentkezem munkáimmal, valamint pályázatokkal elnyert lehetőségek adnak teret a bemutatkozásomhoz.
2021 júliusban létrehoztam Budapest Art Gallery Group néven egy nemzetközi csoportot, ahol online lehet bemutatkozni képzőművészeti alkotásokkal, folyamatosan növekszik a tagok száma, ez biztató a jövő szempontjából. 

Továbbra is fenntartom azon véleményemet, hogy az online felület - bár ma már nélkülözhetetlen, és fontos - nem tudja helyettesíteni azt az érzést, mikor szemben állhatsz egy festménnyel.

 Kiállítások:

Budapesti Művelődési Központ Galéria 2020. január - februrár
/35. Vizuális művészeti hónap/

Budapest Belvárosi Művész Klub virtuális kiállítás 2021. /február, március, április, augusztus/

Budapest  Parisi Udvar Galéria 2021. április 

Budapest D39 Kultúrtér 2021. február

Budapest D39 Kultúrtér 2021. szeptember

Budapesti Művelődési Központ Galéria 2022. februrár
/37. Vizuális művészeti hónap/
 
Budapest D39 Kultúrtér 2022. február 

MANK Galéria Szentendre a "Velünk élő Petőfi " pályázat nyertes alkotóinak kiállítása 2022. március 16 - április 23.
 
Budapest  Parisi Udvar Galéria 2022. április

Rippl - Rónai fesztivál Kaposvár a "Velünk élő Petőfi " pályázat nyertes alkotók kiállítás 2022. május 26-tól 29-ig 

Művészetek Völgye Kapolcs a "Velünk élő Petőfi " pályázat nyertes alkotók kiállítása 2022. július 22-től 31-ig 

Budai Vároltalmazó Közalapítvány "Cseh Tamás művészeti pályázat" nyertes alkotók kiállítás I. ker Polgármesteri Hivatal 2022. július 21-től augusztus 31-ig

Biatorbágy Juhász Ferenc Művelődési Központ "Viadukt - hídőrzők művészeti pályázat alkotóinak kiállítása" 2022. augusztus 16-tól augusztus 31-ig

Buják Glatz Oszkár Művelődési Központ Galéria 2022. október 16-tól október 30-ig 

Balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár a "Velünk élő Petőfi" pályázat nyertes alkotóinak kiállítása 2022. október 29-től november 22-ig 
 
Sárospatak Művelődés Háza és Könyvtára a " Velünk élő Petőfi" pályázat nyertes alkotóinak kiállítása  2023. január 24-től február 12-ig
 

Budapesti Művelődési Központ Galéria 2023. februrár  /38. Vizuális művészeti hónap/

"Art For Peace" Fine Arts Capital Egyesület szervezésében Budapest Golden Duck Galéria 2023. február

Önálló kiállítás:

Buják, Esterházy Közösségi Tér 2022. július 03-tól július 17-ig 

 Díjak:

2022: Budapest Művelődési Központ "37. Vizuális Művészeti Hónap - festészet" című pályázat, díjazott okleveles

Alkotások gyűjteményben, kiadványokban:    

Szentendre MANK Galéria "Velünk élő Petőfi " katalógus 2022

Buják Glatz Oszkár Művelődési Központ Galéria 2022
  
Forrás folyóirat 2023. január

Munkáim egy része felkerült Artem Donum Galéria oldalára is, mely az alábbi linken található
https://artemdonum.com/szabo-kata/

illetve
https://artemdonum.com/galeria/?wpf_filter_muvesz-neve=szabo-kata


I come from Vas County, I live in Budapest, and in addition to my work as an economist and HR labor law consultant, my interest in the fine arts has permeated - and still does - my life, but for a long time I was present in the world of admiration and deep thoughts, not as a creator. 
In my pictures, thoughts, feelings, memories, and stories are mostly expressed in abstract form, my goal is to have a strong impact on people. Under the influence of a new inspiration - which I had the opportunity to get to know in the courses of the painter Zoltán Székács - I started to use a special mixed technique, learning a new technique and approach. The surface formed during the randomness is magical, which can later arouse further thoughts in me, a very exciting technique. However, oil is still a great love, so it remains on my palette, to confirm this, I attended the classes of restorer and painter Beáta Erdős, whose advice helped me a lot in my development.

Art is free, based on freedom, which we mostly experience as a quiet and solitary activity, but with the way we feel and observe the world around us, we do not exclude anyone from ours, because all of this appears as a message that can be found in our works.

It is important to me that future generations also get to know contemporary painting. I strive to process my personal experiences in compositions and relationships with materials, so that those who are interested can relate to the images.

It is important that I draw from myself and my surroundings, because the only way the picture will be honest and authentic is to formulate truths that can be applied to everyone and display them on the canvas.

I love this expressive saying, "Who I am depends on why you want to see me".D.M.

As a member of art associations, I present my works at group exhibitions, as well as opportunities won through tenders to present myself.

In July 2021, I created an international group called the Budapest Art Gallery Group, where you can present yourself with fine art works online, the number of members is constantly increasing, this is encouraging from the point of view of the future.

I still maintain my opinion that the online interface - although it is indispensable and important today - cannot replace the feeling of being in front of a painting.

 Exhibitions:

Budapest Cultural Center Gallery 2020. January - February
/35. Visual Arts Month/

Budapest Downtown Artists' Club virtual exhibitions 2021 /February, March, April, August/

Budapest Paris Courtyard Gallery 2021. April 

Budapest D39 Cultural Space 2021. February
 
Budapest D39 Cultural Space 2021. September

Budapest Cultural Center Gallery 2022. February. /37. Visual Arts Month/

Budapest D39 Cultural Space February 23, March 16, 2022

Exhibition of the winners of the MANK Gallery Szentendre "Petőfi living with us" competition March 16 - April 23, 2022

Budapest Paris Courtyard Gallery April 13, 2022 - May 02
 
Rippl - Rónai festival Kaposvár Exhibition of the winners of the "Petőfi living with us" competition from May 26 to 29, 2022

Art Valley Kapolcs from July 22 to 31, 2022. Exhibition of artists who won the competition "Petőfi with us" 

Budai Vároltalmazó Public Foundation "Tamás Cseh art competition" exhibition of winners of the 1st District Mayor's Office from July 21 to August 31, 2022

Ferenc Juhász Biatorbágy Cultural Center "Viadukt - exhibition of the artists of the bridge watchers art competition" from August 16 to August 31, 2022

Buják Glatz Oszkár Community Center Gallery from October 16 to October 30, 2022.

Balatonalmádi Pannónia Cultural Center and Library from October 29 to November 22, 2022 Exhibition of the winners of the "Petőfi with us" contest

Sárospatak Cultural Center and Library from January 24 to February 12, 2023 Exhibition of the winners of the "Petőfi with us" contest

Budapest Cultural Center Gallery 2023. February /38. Visual Arts Month/

Organized by "Art For Peace" Fine Arts Capital Association Budapest Golden Duck Gallery February 2023

Solo exhibition:

Buják Esterházy Community Square 03 July - 17 July 2022

 Fees: 
 2022: Budapest Cultural Center "37th Visual Arts Month - painting" competition, award-winning certificate.

Works in collection, in publications:

Szentendre MANK Gallery "Petőfi with us" catalog 2022 

Buják Glatz Oszkár Cultural Center Gallery 2022
 
Source Magazine January 2023

Some of my works have also been posted on Artem Donum's Gallery page, which can be found at the link below
https://artemdonum.com/szabo-kata/

and
https://artemdonum.com/galeria/?wpf_filter_muvesz-neve=szabo-kata